Policy of STEM Education Group

קבוצת מדיניות בחינוך למדע והנדסה 

דף זה לא מעודכן

תחומי מחקר

חינוך למדע והנדסה באקדמיה, בתעשייה, בצבא, ובמערכת החינוך ♦

מודלים לשיתוף פעולה בין מגזרי – מגזר ציבורי- עסקי-חברתי 

התפתחות מקצועית 

משאבי אנוש 

ניתוח אסטרטגי 

ניהול סיכונים 

ניהול שינויים ♦

חברי/ות הקבוצה

ראש הקבוצה: פרופ’ אורית חזן, דף מדיניות בחינוך למדע והנדסה, דוא”ל

לרשימת הסטודנטים לתארים גבוהים בוגרים – לחצו כאן

סטודנטים לתארים מתקדמים בהווה

רונית ליס הכהן, מנהלת המרכז הבינלאומי בטכניון. במסגרת עבודתה בטכניון, עסקה ועוסקת בפרויקטים אסטרטגיים של הטכניון, כאשר פרויקט הדגל הוא הקמת קמפוס הטכניון בסין, הגדרת והטמעת אסטרטגיה בינלאומית של הטכניון ופרויקטים נוספים לשיפור וקידום היבטים של בינלאומיות בקמפוס. בעברה עסקה בפרויקטי ERP ובפרויקטים של ארגון ושיטות.

רונית בוגרת תואר ראשון בניהול תעשייתי משנקר ותואר שני בחינוך מהאוניברסיטה הפתוחה.

המחקר בהנחייתה של פרופ’ אורית חזן עוסק בהטמעה של אסטרטגיה בינלאומית (Internationalization Strategy)  באוניברסיטת מחקר למדע והנדסה ומטרתו היא לבחון האם ניתן לבנות מודל ניהולי לבחינה והטמעה של יוזמות בינלאומיות, תוך התמקדות בהזדמנויות, סיכונים ותפקידם של בעלי העניין (Stakeholders) המעורבים.

מייל ronitlh@technion.ac.il

  סטודנטים לתארים מתקדמים בעבר

לרשימת הסטודנטים לתארים גבוהים בוגרים – לחצו כאן

 

אילת איזנברגר מנהלת בבית הספר הריאלי העברי בחיפה את גני הילדים – “ריאליגן”. עוסקת בהדרכה והובלת אנשי חינוך במערכת החינוך ובניהולה. בעבר מדריכה פדגוגית ומרצה בתחום של תכנון לימודים במכללת אורנים ורכזת פדגוגית בבית הספר הריאלי.

המחקר בהנחיית פרופ’ אורית חזן, ובהנחיית  פרופ’ נעים שחאדה מהפקולטה לרפואה, עוסק בתחום חינוך רפואי  – בהקשר לשילובם של תלמידים חולים במחלות כרונית, ובפרט סוכרת נעורים, במערכת החינוך. המחקר בוחן את הידע התפיסות והעמדות של גורמים שונים מהסביבה האקולוגית חברתית של הילד החולה, בנוגע למחלה “סוכרת נעורים” ולשילוב התלמידים החולים בבית הספר. המחקר דן בצורך בשינוי המצב הקיים, בשיתוף פעולה בין שתי המערכות:  מערכת החינוך ולמערכת הבריאות, ובהכשרת מורים. כן, המחקר שואף לעצב תכנית חינוך רפואי למען שילוב ילדים חולים במחלות כרוניות במערכת החינוך.

מייל: ayeleteisen@gmail.com

,אביבית דולב

פסיכולוגית חינוכית מומחית. שימשה כיועצת במגוון מסגרות (למשל מסגרות חינוכיות לא פורמליות בקיבוצים, היחידה לקידום סטודנט בטכניון). עבדה ככלכלנית במרכז לטיפוח יזמות (מ.ט.י).  במקצועה הצבאי (1993-2000) תוכניתנית ומנתחת מערכות. שירתה בפרויקט החץ וסיימה את שירותה בדרגת סרן וכמפקדת קורס קציני מחשב. האישה הראשונה במערך המחשוב שנבחרה למצטיינת הרמטכ”ל.  

בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בפסיכולוגיה מאוניברסיטת אריאל.

המחקר בהנחייתה של פרופ’ אורית חזן עוסק בבחינת שיקולים ותפיסות בקרב סטודנטים לתואר ראשון בטכניון בנוגע לשילוב לימודים ועבודה במהלך התואר. מטרת המחקר היא לאפיין את תהליכי השינוי והצמיחה המתרחשים בתוך המשולש הפועל במשולב – סטודנטים, טכניון ותעשיית ההיי-טק – ולהציע מודל אסטרטגי המתייחס לאדם, ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית.

מייל  avivitd@campus.technion.ac.il

צפית לוקץ, מנהלת פדגוגית של “גליליום” השותפות האזורית לחינוך ומדעים באשכול גליל מזרחי, עוסקת בפיתוח תכניות לימודיות במו”ט, פיתוח צוותי חינוך והוראה, וקידום יזמות חדשניות בתחום החינוך.בעבר עבדה כמהנדסת מזו, אך  ב- 20 השנים האחרונות צפית עוסקת בתחום החינוך (מנהלת פדגוגית ב”מרכז מעשה”, חינוך וריכוז שכבה בתיכון האזורי “משגב”)

צפית בוגרת תארים ראשונים בכימיה ובהנדסת מזון וביוטכנולוגיה מהטכניון, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.

המחקר בהנחייתה של פרופ’ אורית חזן עוסק באפיון פעילות גליליום, בזיהוי ההזדמנויות לפעילויות בתחום המו”ט שהתפתחו באשכול הרשויות מאז הקמתו של גליליום, וכיצד השותפים לפעילות גליליום (רשויות האשכול, האקדמיה ומכוני המחקר, מסגרות החינוך, והתעשיה) תופסים את הוראת המו”ט מאז הקמת גליליום.  

מייל: lukach_z@netvision.net.il

ד”ר ענת אבן זהב

מרצה למתמטיקה במכללת סמינר הקיבוצים ובמכללת תלפיות חולון, מובילה ומנחה פרויקטים חינוכיים ביזמות פדגוגית בתחומי מדע וטכנולוגיה; מנחה סטודנטים סמינריונים מחקריים בחינוך מתמטי; מדריכה פדגוגית להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי; מרצה בקורסים להוראת מתמטיקה ביניהם “חשיבה רב תחומית”.

עשייתי המחקרית נוגעת בתחומים אלו : ניוח אסטרטגי וניהול סיכונים של מערכות חינוך; התפתחות אישית ומקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה; רווחה אישית-wellbeing של מורי מדע וטכנולוגיה; תהליכי שינוי בתכניות הכשרת מורים; מחקר בחינוך מתמטי בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה אותו אני מבצעת עם חוקרים נוספים במכללות ההוראה בהם אני עובדת.

אני בעלת בעלת תואר ראשון במתמטיקה שימושית מאוניברסיטת תל אביב (1988), ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים (1999). במשך כ- 15 שנים מורה למתמטיקה בבתי ספר תיכוניים בישראל,  ובמשך 4 שנים מרצה למתמטיקה באוניברסיטת מונטקלייר, בניו ג’רזי, ארה”ב. אני בעלת תואר שלישי (2016) בהוראת המדעים מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

במחקר דוקטורט שלי ביצעתי ניתוח אסטרטגי של מערכות חינוך תוך יישום של תהליך ניהול סיכונים עבור החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל בדומה למתקיים בארגונים עסקיים. ממצאי המחקר הציגו סיכונים אסטרטגיים המבטאים תפיסות בחברה הישראלית. ביניהם, תפיסות חברתיות ביחס לחינוך למדע וטכנולוגיה בישראל; ההכרה הציבורית לה זוכים המורים בישראל; ופערים מגזריים הנובעים מתפיסות מושרשות בחברה הישראלית ומתהליכים שחוללו אותן. תכנית התגובה לסיכונים מציגה 13 דרכי פעולה לטיפול בסיכונים האסטרטגיים בעזרת שיתוף בעלי העניין בחינוך למדע וטכנולוגיה בישראל. מייל: anatez@gmail.com

ד”ר ליאורה נוטוב. כיום מרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך גורדון, עוסקת בחינוך מורי העתיד להוראת מתמטיקה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מנחה סטודנטים לכתיבת סמינריונים במסגרת לימודיהם לתואר שני, מנחה השתלמויות להתפתחות מקצועית של מורים, משתתפת בפרויקטים בינלאומיים, כמו ASSET – פרויקט העוסק בפיתוח דרכי הערכה חלופיות. כמו כן אני עוסקת במחקר. תחומי מחקר שמעניינים אותי הם: חינוך המתמטי – שילוב אומנות בהוראת מתמטיקה; התפתחות מקצועית של מורים ועוד.   

עבודת הדוקטורט (2011) עסקה בפיתוח מודל עבור תפקיד חינוך כיתה. המודל משקף את העשייה הרבה של מחנכי הכיתות בהיבט הארגוני. המודל מתאר סולם מחויבות המעוצב תוך יחסי גומלין עם א. הצרכים הארגוניים האישיים של המחנכים (בהתבסס על המודל של מסלו), ו- ב. התרבות הארגונית של בית הספר (בהתבסס על המודל של שיין). כמו כן המודל מבהיר את תפקיד מנהל/ת בית הספר בעיצוב התפקיד חינוך כיתה. מייל:   lioran@gordon.ac.il

ד”ר סיגלית שחר עמיקם, פסיכולוגית ארגונית. כיום ראש ענף ייעוץ ארגוני של משמר הגבול. עוסקת בפיתוח, ביצוע וניהול ייעוץ לארגון ומפקדיו במצבי, חירום וקיצון; פיתוח מנהיגות וניהול ועוד.  בו בזמן עורכת מחקרים המשלבים אקדמיה ושדה, כמו: מחקר על תפיסת תפקיד של לוחמות במשמר הגבול, ומחקר על תפיסות מנהיגות מפקדים על צוותים לא-אורגניים במצבי חירום.

עבודת הדוקטורט (2018) עסקה בשאלה כיצד ייתכן שמערך ההדרכה ממשיך לתפקד כארגון על אף הסביבה הדינמית והמשתנה בה הוא פועל? המחקר הציג דפוס תפיסה מארגן בקרב אנשי ההדרכה המאפשר לארגון יציבות והמשכיות. בתוך הסביבה הארגונית המאופיינת באי-ודאות זוהה דפוס  תפיסה משותף פרדוקסלי של צמצום והרחבה (reduction-expansion) בכל אחד מארבעת מאפייני מערך ההדרכה: ייעוד, תהליכים הדרכתיים, תהליכי עבודה ומאפיינים של אנשי ההדרכה. מייל: sigalit.shahar10@gmail.com