Diversity in Education, Science and Technology

בטור זה אני דנה בתיזה שעל-פיה חברות המעודדות שונות (diversity) מטיבות למעשה עם עצמן. הרעיון שאני מנסה לקדם הוא ששונות היא אמצעי (ולא המטרה עצמה) בדרך להשגת מטרות חברתיות שונות בכלל ובהקשר לשונות מגדרית במקצועות מדעיים וטכנולוגים בפרט.

מאמר המסכם רעיונות אלה פורסם בעיונים בחינוך, בחברה, בטכנולוגיה ובמדע, בהוצאת אורט – מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת ולמדעים, גליון מס’ 4, אלול תשס”ז, אוגוסט 2007, עמודים 4-11. את המאמר ניתן למצוא כאן.

07.05.2005
פתיחה
29.05.2005
נשים, הי-טק וקונפליקט הקריירה-משפחה
03.07.2005
על הקשר שבין מגדר ותוכניות כנסים
17.08.2005
על הקשר שבין מגדר ושיטות פיתוח תוכנה
02.10.2005
למה הן לא בוחרות ללמוד מדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד?
29.10.2005
מדוע חברות אינן שואפות לייצוג מגדרי שווה?
10.12.2005
אז מה ניתן לעשות לשינוי המצב?
15.02.2006
על הפער שבין הדיבור למעשה
02.04.2006
שונות (diversity) כאמצעי להשגת מטרות חברתיות
07.05.2006
מבט תרבותי על כיתות מדעי המחשב בתיכון בישראל (נכתב בשיתוף עם לריסה אידלמן)
19.06.2006
יצירת תרבות המעודדת שונות: מיסוך השפעה מגדרית
15.08.2006
יצירת תרבות המעודדת שונות: חינוך – חלק א’
21.09.2006
יצירת תרבות המעודדת שונות: חינוך – חלק ב’
28.10.2006
יצירת תרבות המעודדת שונות: חינוך – חלק ג’
02.12.2006
על הקשר בין נשים חרדיות והי-טק
25.01.2007
ניהול שינויים ושונות
25.04.2007
סיווג על-פי מגדר מול סיווג על-פי תכונות
28.05.2007
שונות בארגונים שמטרתם קידום שונות מגדרית
2.12.2007
שונות: הכרה מול מציאות
6.1.2008
שונות חיצונית מול שונות פנימית: מי חשובה יותר? (נכתב בשיתוף עם אורנית שגיא)
3.2.2008
סגנון ניהול ומגדר: האם קיים קשר בין השניים?
27.4.2008
מגדר ובחירות מקצועיות
21.7.2008
מדוע מייחסים לנשים חשש מסיכון
1.9.2008
איזון מגדרי של האיזון בין בית לעבודה
6.11.2008
האם קיימות תכונות נשיות ותכונות גבריות?
5.1.2009
דמויות חיקוי – role model
23. 4.2009
מגדר וכלכלה
22.7.2009
שונות מגזרית ומגדרית
28.12.2009
האינטרנט כמרחב העצמה
18.04.2010
הפרדה מגדרית: בעד ונגד
18.07.2010
על שונות, יצירתיות ולקיחת סיכונים
1.05.2011
חשיבה אחרת על תהליכי שינוי (נכתב בשיתוף עם אילנה שוסטר)
21.08.2011
עצה תקשורתית לראש הממשלה
28.12.2011
הדרת נשים בערוץ 1 ו- 2
9.2.2012
החינוך בפינלנד כפיתוח תוכנה אג’ילי
Education in Finland as Agile Software Development
24.7.2012
10 שאלות על גיוס חרדים