October 7, 2023 War – מלחמת שבעה באוקטובר 2023

“פברואר 2024: קווים מנחים ליצירת רציפות חינוכית בעת חירום מתמשך במסגרת: פורום “חינוך בחירום

5.2.2024: פודקאסט “חוקרים מדיניות” – מוסד שמואל נאמן: רציפות חינוכית בעת חירום

התנדבות במלחמת אוקטובר 2023 – עמותת קדמה: האחיות התאומות והמיניבוס הלבן: כך הוקם מרכז הלמידה לילדי שדרות בים המלח

בלוגים

אוקטובר 29, 2023   איפה המדינה? נקודת מבט ארגונית על אי-תפקוד הממשלה

    …אם לא היתה מחאה      If there were no protest…  נובמבר 20, 2023

דצמבר 4, 2023      חשיבותה של שונות: המקרה של מלחמת אוקטובר 2023

אפריל 19, 2024     כל משבר מייצר הזדמנויות: מלחמת שבעה באוקטובר וההזדמנויות לקידום בחינוך

מאי 9, 2024           שמע ישראל – עכשיו

מאי 25, 2024        על התצפיתניות החטופות וחינוך מגדרי